LCHF Trollet

364/ 365
Granens belysning har gett upp efter ett fall
363/365
 
En tidigare verksamhet i Järnets lokaler.