LCHF Trollet

Veckans ord - Fil
Här finns många associationer att göra, ska bli kul att se alla tolkningar
 
 Körfil, flerfiligt, bussfil
 
Ett körfält (oftast kallat för fil) är en del av en körbana på en väg, vilket är avsett för trafik huvudsakligen i en riktning och med en bils bredd.
Ett körfält ska vara så brett att ett fordon inte ska inkräkta på angränsande körfält.
Längs körfältet har vanligen väglinjer anbragts, för att avskilja det från övriga körfält och från vägrenen.
En fil är en rad med bilar till exempel i ett körfält.