LCHF Trollet

Fy så skönt!

Lovade mig själv att komma igång med träningen igen efter nyår . 2 januari måste räknas som bra!