LCHF Trollet

Mänskliga rättigheter
Ninnie kan förlora all sin assistans, det skulle innebära att hon inte kan bo hemma, hos sin man och sina barn
 

FN:s allmänna förklaring

Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Artikel 1

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Alla som kan klara sej själva 😢

Carolina Thoor

Ja..

Sv; ja, det är verkligen höst nu och precis som du säger ska man bara mysa sig ned framför filmer/serier eller en bra bok! :D

Znogge

Det är verkligen under all kritik hur vissa behandlas. I vårt land silas det mygg och sväljs kameler tråkigt nog :-(

E

Vad hemskt :(

Carro

Usch vad hemsk världen är ibland :/

christian

Ja du, vart är Sverige på väg?

Svar: Osäkert...
LCHF Trollet

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress